Kemikalieklassificering og mærkning - operatører

Kursuspris
AMU: DKK 124,00
Fuld pris: DKK 817,85
Info om fag
Fagnummer: 46891 Kemikalieklassificering og mærkning - operatører Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 124,00 Uden for målgruppe: DKK 817,85

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod proces- og industrioperatører, der arbejder i virksomheder, hvor der arbejdes med kemikalier.

Beskrivelse: Deltageren kan på baggrund af viden om GHS (Globally Harmonized System) og CLP (Classification, Labelling and Packaging of chemicals) deltage i udarbejdelse/revision af virksomhedens APBA (Arbejdspladsbrugsanvisninger) i forbindelse med kemikalier, og i det daglige arbejde håndtere kemikalier sikkerhedsmæssigt korrekt ud fra ”Fareetiketten” med tilhørende ”Farepiktogram”, ”Signalord” og ”Fare- og Sikkerhedssætninger”.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!