Kendskab til udførelse af dyreforsøg

Kursuspris
AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 3.650,75
Info om fag

Beskrivelse: Eleven kan redegøre for dansk lovgivning, samt etiske og dyrevelfærdsrelaterede aspekter vedrørende hold og brug af forsøgsdyr.

Eleven kan håndtere udvalgte forsøgsdyr på en forsvarlig måde.

Eleven har kendskab til hold og avl af forsøgsdyr.

Eleven kan udføre dyreforsøg på udvalgte forsøgsdyr herunder anvende relevante injektionsteknikker.

Eleven har kendskab til udvalgte forsøgsdyrs biologi og sundhed.

Eleven har kendskab til smerte- og stressrelateret adfærd samt bedøvelse og smertebehandling.

Eleven har kendskab til gældende kvalifikationskrav i Fødevareministeriets bekendtgørelse om dyreforsøg herunder krav om at man skal arbejde under tilsyn, indtil man har vist, at man har de nødvendige kompetencer.

Fagnummer: 12581 Kendskab til udførelse af dyreforsøg Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.650,75
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!