Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner

Kursuspris
AMU: DKK 372,00
Fuld pris: DKK 2.380,00
Info om fag
Fagnummer: 46975 Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.380,30

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til ufaglærte og faglærte bygge- og anlægsarbejdere, der har eller søger beskæftigelsen inden for rørlægning og kloakering.

Beskrivelse: Deltagerne kan læse, tegne og redigere CAD-tegninger i sammenhæng med projektering af afløbsinstallationer, og kan dermed bidrage med konstruktive og relevante forslag til aktuelle afløbsplaner. I den forbindelse kan deltagerne målsætte og opmåle længder og arealer på tegning, samt tegne ledningsføringer, herunder spildevands-, regnvands- og drænledninger med tilhørende brønde. Deltagerne kan endvidere anvende lagstrukturer og kan udveksle CAD-tegninger med byggebranchens interessenter og kolleger via mail. Ligeledes kan deltagerne konvertere DWG-filer til PDF-format, samt anvende templates.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!