Kloakering - Udfør. af afløbinstall. i stål mv.

Kursuspris
AMU: DKK 1.180,00
Fuld pris: DKK 6.440,00
Info om fag
Fagnummer: 44533 Kloakering - Udfør. af afløbinstall. i stål mv. Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.240,00 Uden for målgruppe: DKK 6.317,00

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte bygge- og anlægsarbejdere der har eller ønsker beskæftigelse inden for kloakområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan udføre afløbsinstallationer i jord, i materialerne stål, støbejern, beton og ler, fra og med tilslutning til hovedkloak, til og med gennembrydning i gulv, fundament eller ydervæg mod jord inden for skel til privat grund i henhold til gældende bygnings- og arbejdsmiljølovgivning.
Deltagerne kan dermed etablere afløbsanlæg i jord for så vidt angår de ledningsspecifikke fysiske forhold i ledningszonen. Det vil sige etablere korrekt samlede ledninger og brønde med nødvendigt fald, understøtning og sidestøtte op til 10 cm over røroverside.
Deltagerne kan udføre overgangssamlinger imellem de pågældende materialer samt øvrige godkendte  afløbsmaterialer.
Deltagerne kan foretage korrekt materialevalg og vælge hensigtsmæssigt værktøj og materiel til arbejdets udførelse.
Deltagerne kan udføre lovpligtig kvalitetskontrol af installationerne.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!