Køleisolering/cellegumislanger

Kursuspris

AMU: DKK 496,00
Fuld pris: DKK 3.199,80

Info om fag

Fagnummer: 49061 Køleisolering/cellegumislanger Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 496,00 Uden for målgruppe: DKK 3.189,80

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller søger beskæftigelse inden for isoleringsfaget.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Udføre køleisolering med cellegummi slanger på enkle installationer.
Foretage opmålinger af installationerne forud for udførelse af arbejdet.
Udføre opgaver med cellegummi efter anvisninger fra producenterne på enkle køleinstallationer.  
Udføre kvalitetssikring af det udførte arbejde ud fra de gældende krav til kvalitet.
Udføre arbejdet efter gældende regler og under hensyn til eget og andres sundhed og sikkerhed på byggepladsen.
Overholde gældende regler og retningslinjer for sikkerhed ved arbejde med opløsningsmidler og lim.
Benytte værktøj og materiel korrekt, herunder stiger, efter gældende regler på området og relevante anvisninger.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!