Kørsel og manøvrering med landbrugsmaskiner

Kursuspris
AMU: DKK 248,00
Fuld pris: DKK 1.945,40
Info om fag
Fagnummer: 48426 Kørsel og manøvrering med landbrugsmaskiner Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.945,40

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med minimum kørekort til traktor og som er beskæftiget inden for maskinstations- eller landbrugsområdet eller virksomheder med tilknytning til disse områder.  

Beskrivelse: Deltageren kan manøvrere en traktor med efterspændt eller ophængt stor/tung landbrugsmaskine/redskab på en sikker og forsvarlig måde i overensstemmelse med gældende sikkerhedsbestemmelser og færdselsloven.

Deltageren kan vurdere et køretøjs standselængde i forhold til vægt, hastighed og vejbelægning

Deltagerne kan foretage sikker kørsel med landsbrugsmaskiner på baggrund af viden om typiske farlige færdselssituationer samt planlægge og gennemføre vejafmærkninger og advarsler af øvrige trafikanter.

Deltageren kan foretage elementær fejlfinding af lys på køretøjet og udbedre mindre fejl

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!