Kontrol og udmåling af variabel transmission

Kursuspris
AMU: DKK 248,00
Fuld pris: DKK 2.274,93
Info om fag
Fagnummer: 48112 Kontrol og udmåling af variabel transmission Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 2.094,20

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for det landbrugs- og entreprenørtekniske område og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med service og reparation af landbrugs- og entreprenørmateriel.

Beskrivelse: Deltageren kan foretage kontrol, kalibrering, justering og afprøvning af variable transmissioner på offroad materiel efter fabrikantens forskrifter.
Deltageren forstår og kan anvende de grundlæggende principper i variable transmissioner, herunder opbygning og funktion af hydrauliske- og elektriske styresystemer.
Deltageren kan foretage eftersyn og fejlfinding på variable transmissioner på offroad materiel på en rationel og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.
Deltageren kan vejlede kunden i daglig brug og vedligehold af variable transmissioner på offroad materiel efter producentens forskrifter.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!