Kvalitetskontrol for medicooperatører

Kursuspris
AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 4.219,75
Info om fag
Fagnummer: 40919 Kvalitetskontrol for medicooperatører Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 4.219,75

Målgruppe: Medarbejdere der opfylder AMU-lovens krav som AMU¿s udviklingsmålgruppe herunder særligt operatører og andre produktionsmedarbejdere beskæftiget i medico-industrien.

Beskrivelse: Deltagerne kan med baggrund i krav til kvalitetsstyring af Medical Devices med grænseflade til medicinalproduktion, medvirke ved kvalitetskontrol af produktion. Deltageren kan efterleve de krav, der stilles til stikprøveplaner, stikprøveudtagning, stikprøvekontrol, testning og rapportering i forbindelse med kvalitetskontrol. Deltageren får forståelse for specifikationer og tegninger og kan anvende dette i dagligt arbejde. Der arbejdes iht. Bekendtgørelsen om medicinsk udstyr samt de tilhørende ISO-standarder med grænsefladeforståelse for GMP.
Deltagerne får kendskab til grundlæggende kalibrering og valideringsbegreber herunder beregninger af måleusikkerhed. Deltagerne kan arbejde med forskellige kontrolmålinger og anvende forskelligt måleudstyr, samt foretage opslag i relevante ISO-standarder. Der arbejdes med forståelse af tekniske tegninger, med relation til gældende kontrolarbejde af produktion, processer og produkter. 
Deltagerne kan udføre forskellige former for kvalitetskontrol, efter gældende procedure, stikprøveplaner og specifikationer herunder prøveudtagning, testning og rapportering.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!