Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg

Kursuspris
AMU: DKK 248,00
Fuld pris: DKK 1.704,90
Info om fag
Fagnummer: 40687 Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.704,90

Målgruppe: Bygningsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan deltage i kvalitetssikringsaktiviteter i udførende bygge- og anlægsvirksomheder og kan ud fra viden om kvalitetssikring og kendskab til de realistiske tolerancekrav vurdere, om kravspecifikationer til arbejdets udførelse er overholdt i de konkrete situationer. Deltagerne kan på baggrund af viden om krav til dokumentation, herunder fotodokumentation, anvende anerkendte KS-skemasystemer og oprette KS-aktiviteter i elektronisk baserede KS-systemer på PC og mobile enheder (PDA). Derudover kan deltagerne vurdere resultater af disse aktiviteter og udskrive rapporter til dokumentation af gennemført kvalitetssikring.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!