Kvalitetssikring og -kontrol i vaskeribranchen

Kursuspris
AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 3.219,25
Info om fag
Fagnummer: 47521 Kvalitetssikring og -kontrol i vaskeribranchen Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.219,25

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod medarbejdere inden for vaskeribranchen

Beskrivelse: Deltageren kan arbejde med kvalitets -, hygiejne - og miljøkrav i vaskeriet med udgangspunkt i givne standarder.
I det daglige arbejde kan deltageren forstå og handle på kvalitetsfaktorer som muliggør korrigerende handlinger, der sikre en høj kvalitet i hele processen og dermed sikre kundens kvalitetskrav.
Deltageren har forståelse for vigtigheden af systematiske kontrolmålinger fx: sikring af hygiejnen ved vaske- tørre og efterbehandlingsprocesser, systematisk opsamling af data som fx pH målinger, brug af termologger, hygiejne- miljø- og temperaturmålinger, og kan til enhver tid foretage korrigerende handlinger.
På baggrund af viden om vigtigheden af at kvalitetsmålinger dokumenteres, kan deltageren efterleve myndighedskrav og certificeringer.
Endelig kan deltageren vurdere pletter og skader på tøjet, og beslutte behov for udbedring, fx  pletfjernelse, omvask og reparation/kassation.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!