Kvalitetssikring og -kontrol i vaskeribranchen

Kursuspris
AMU: DKK 496,00
Fuld pris: DKK 2.611,40
Info om fag
Fagnummer: 48977 Kvalitetssikring og -kontrol i vaskeribranchen Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 496,00 Uden for målgruppe: DKK 2.611,40

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod medarbejdere inden for vaskeribranchen

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren selvstændigt:
I forbindelse med standarder
arbejde i vaskeriet ud fra standarder om
- kvalitet
- hygiejne
- miljøkrav

I forbindelse med at sikre kvalitet
forstå og handle efter forhold, der har indflydelse på kvalitet
rette sine handlinger ud fra forhold, der har betydning for kvalitet
sikre, at kunden får opfyldt sine krav om kvalitet
følge rengøringsstandard af produktionsarealerne, herunder
- arbejde med udformning af rengøringsprogram

I forbindelse med registrering og indsamling af data
foretage målinger af
- hygiejne
- miljø
- temperatur
forstå vigtigheden af systematiske kontrolmålinger
gennem målinger sikre god hygiejne i processen
foretage pH-målinger
anvende termologger
rette sine handlinger

I forbindelse med myndighedskrav og certificeringer
forstå, at det er vigtigt, at målinger af kvalitet kan dokumenteres
efterleve krav fra myndigheder og i certificeringer

Ved pletter og skader på tøj
vurdere pletter og skader
vurdere behov for udbedring, for eksempel:
- fjerne plet
- vaske tøjet igen
- reparere tøjet
- kassere tøjet

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!