Kvalitetssikring og planlægning af malearbejde

Kursuspris
AMU: DKK 372,00
Fuld pris: DKK 1.930,00
Info om fag
Fagnummer: 49260 Kvalitetssikring og planlægning af malearbejde Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 1.930,00

Målgruppe: Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Foretage en grundlæggende kvalitetssikring med udgangspunkt i et af brancheorganisationerne udfærdiget materiale.
Planlægge små og større maleopgaver ud fra kendskab til kvalitetssikringsbekendtgørelsen, materialevalgets betydning for kvalitetssikringen, AB 18, ABT 18 og AB Forbruger.
Vejlede kunder om kvalitetsmæssige og økonomiske konsekvenser af eventuelle ændringer i malearbejdet, herunder ind- og udfaldskrav samt tolerancer.
Vælge og anvende branchens anerkendte prøvemetoder.
Tilrettelægge og kvalitetssikre arbejdet efter gældende lovgivning og regler under hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed samt anbefalinger i øvrigt.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!