Kvalitetssikring

Kursuspris

AMU: DKK 944,00
Fuld pris: DKK 4.898,00

Hold

Fagnummer: 11579 Kvalitetssikring Varighed 8 dage AMU-pris: DKK 992,00 Uden for målgruppe: DKK 4.780,00

Beskrivelse: Eleven kender til systematisk arbejde med kvalitet herunder kvalitetscirklen og Den Danske KvalitetsModel (DDKM).

Eleven kan udføre og anvende egenkontrol samt bakteriologisk og visuel kontrol i forbindelse med arbejdet.

Eleven kan anvende målesystemer til bedømmelse af rengøringskvalitet herunder INSTA 800.  

Eleven kan iværksætte korrigerende handlinger på baggrund af resultat fra kontrol så rengøringskvalitet bringes på niveau med krav.  

Eleven har forståelse for de modsætninger, der kan ligge mellem programmeret rengøring og vurdering af kvaliteten gennem udfaldskrav.

Eleven kan anvende begreberne kvalitet og service i udførelsen af konkrete arbejdsfunktioner.

Eleven kan udføre reklamationsbehandling.

Eleven kan udføre forskellig dokumentation fx kvalitetskontrol, fremmøde m.v.

Eleven kan anvende informationsteknologi til tekstbehandling ved fx dokumentationsarbejde.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!