Kvalitetsstyring i virksomheden

Kursuspris
AMU: DKK 372,00
Fuld pris: DKK 1.930,00
Info om fag
Fagnummer: 45371 Kvalitetsstyring i virksomheden Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 1.930,00

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Beskrivelse: Med baggrund i kendskab til et kvalitetsstyringssystem kan deltageren anvende specifikke kvalitetsstyringsprocedurer i forhold til eget arbejde. Deltageren kan med baggrund i procedurerne fremkomme med forslag til forbedringer, herunder anvende principperne PGKH - planlægge, gennemføre, kontrollere og handle, med henblik på kontinuerlige kvalitetsforbedringer. Deltageren kan med udgangspunkt i specifikke kvalitetsstyringsprocedurer medvirke til udarbejdelse af en instruktion og med baggrund i egne arbejdsinstruktioner deltage ved auditering.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!