Kvalitetsvurdering af fisk

Kursuspris
AMU: DKK 248,00
Fuld pris: DKK 1.360,00
Info om fag
Fagnummer: 48496 Kvalitetsvurdering af fisk Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.360,00

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte personer har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, som arbejder i virksomheder, hvor der arbejdes med forarbejdning af fisk.

Beskrivelse: På baggrund af viden om kvalitetsnormer for forarbejdning af forskellige fiskearter kan deltageren kvalitetsvurdere råvarer og færdigvarer ved hjælp af sensoriske og organoleptiske bedømmelseskriterier. Deltageren kan foretage bakteriologiske prøver og kemiske analyser af rå- og færdigvarer. Deltageren kan desuden afdække årsager til fejl på råvaren og medvirke til at forebygge disse fremover.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!