Laserskæring for operatører

Kursuspris
AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 5.510,50
Info om fag
Fagnummer: 45875 Laserskæring for operatører Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 5.510,50

Målgruppe: Personer der har eller søger arbejde i den pladebearbejdende metalindustri og tilhører AMUs udviklingsgruppe. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Beskrivelse: På baggrund af viden om laserskæreudstyr, laserens virkemåde og de forskellige arbejdsprocesser i forbindelse med laserskæring kan deltageren betjene samt i mindre grad vedligeholde laserskæreudstyr på en korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde. Deltageren kan indlæse og ændre i programmer samt aflæse og lave mindre ændringer i en CAD-tegning. Endvidere har deltageren indblik i de forskellige materialetyper, der anvendes inden for området samt deres miljørisici.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!