Lasteansvarlig af fly - ajourføring

Kursuspris
AMU: DKK 372,00
Fuld pris: DKK 2.667,35
Info om fag
Fagnummer: 46823 Lasteansvarlig af fly - ajourføring Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.704,90

Målgruppe: Transportarbejdere i lufthavne.

Beskrivelse: Deltageren er ajourført i forhold til at kunne foretage korrekt op- og afrigning af standplads samt sikre at lastning og losning af fly foregår efter gældende regler. Deltageren kan, i samarbejde med loadcontroller, foretage anvendelse af lasteplaner for de forskellige flytyper og skriftlige arbejdsinstruktioner knyttet til funktionen som lastansvarlig, samt korrekt rapportering af eventuelle afvigelser i lasteplanen og afsluttende afrapportering.
Deltageren er ajourført i forhold til nye regler og erfaringer på området.

Fagnummer: 47858 Lufthavnenes it-systemer, ajour Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 124,00 Uden for målgruppe: DKK 962,45

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte medarbejdere, der udfører opgaver i forbindelse med logistik-, service- og forsyningsfunktioner i en lufthavn.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse kan deltageren aflæse, registrere og rapportere data fra it baserede service og styresystemer ud fra sit opdaterede kendskab til systemernes nye funktionaliteter og øvrige programopdateringer herunder opbygning og struktur. Uddannelsen omfatter brug af såvel lufthavnens servicesystemer, som brug af branchespecifikke regionale, nationale og internationale informations-, planlægnings- og sikkerhedssystemer i relation til jobfunktionen, fx i forbindelse med aflæsning, registrering og rapportering af data for bagage og passagerer, vægt/balance, trafikinformationer og vejrdata. Deltageren kananvende de relevante systemer til almindeligt forekommende arbejdsopgaver og forstår betydningen af at aflæse, registrere og rapportere korrekte data. Deltageren kan efter gennemført uddannelse fortsat indgå i samarbejdet om vedligeholdelse af de relevante it-systemer ud fra et brugersyn og under hensyntagen til myndighedernes og kundernes krav til sikkerhed og service.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!