Lastning og losning af enhedslaster i fly

Kursuspris
AMU: DKK 372,00
Fuld pris: DKK 2.447,35
Info om fag
Fagnummer: 45243 Lastning og losning af enhedslaster i fly Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.447,35

Målgruppe: Medarbejdere i lufthavne der udfører opgaver i forbindelse med lastning og losning af fly.Specielle adgangskrav: Uddannelsesbevis fra uddannelsen Gods og bagagehandling til og fra fly, eller tilsvarende kvalifikationer.

Beskrivelse: Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, i samarbejde med den sikkerhedsansvarlige og efter skriftlig og mundtlig instruks, foretage sikkerhedsmæssig korrekt lastning og losning af enhedslaster i fly ved hjælp af relevant udstyr. Arbejdet omfatter lastning og losning i overensstemmelse med de regler og principper, som gælder for sikring og afbalancering af fly. Deltageren kan transportere enhedslaster til og fra flyside, samt manøvrere, til- og frakoble relevant udstyr under overholdelse af færdselslovens og lufthavnens sikkerheds- og arbejdsmiljøregler. Under udførelsen af arbejdet kan deltageren anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Deltageren kan desuden foretage dagligt eftersyn af det anvendte udstyr.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!