Lav GWP kølemiddel

Kursuspris

AMU: DKK 186,00
Fuld pris: DKK 1.259,23

Info om fag

Fagnummer: 49249 Lav GWP kølemiddel Varighed 1,5 dage AMU-pris: DKK 186,00 Uden for målgruppe: DKK 1.249,22

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte metalarbejdere, og sammenlignelige personer, som ønsker at opnå færdigheder indenfor nye kølemidler. Herunder deres termodynamiske egenskaber for kølemidlerne HFO 1234YF/ZE.

Beskrivelse: Deltageren kan ud fra anlægsdata og lovgivning, praktisk konvertere køleanlæg fra høj GWP (Global Warming Potential (Drivhuseffekt værdi)) kølemidler til lav GWP kølemidler.
Deltageren kender den danske lovgivning og EU lovgivning ved om konvertering af kølemidler således at regler, love og standarder overholdes.
Deltageren kan, ud fra sin opnåede viden om lav GWP kølemidler, bedømme om mulighederne for en konvertering af køleanlæg til kølemidlerne HFO 1234YF/ZE.
Deltageren kan, ud fra arbejdsmiljø og globalt miljø, håndtere såvel høj som lav GWP kølemidlerne, aftapning, påfyldning arbejdsmiljømæssigt og atmosfærisk korrekt.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!