Lean forløb modul 1.6

Kursuspris
AMU: DKK 1.550,00
Fuld pris: DKK 6.499,25
Info om fag
Fagnummer: 45203 Produktions- og proceskapabilitet Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.209,25

Målgruppe: Personer, der har eller søger arbejde i den emnefremstillende metalindustri og tilhører AMUs udviklingsgruppe.

Beskrivelse: Deltageren skal efter uddannelsen kunne indgå i den daglige drift af produktions- og procesudstyr, hvortil kapabilitet og SPC er betydende styringsredskaber. Deltageren skal kunne udføre den daglige udtagning af produktionsstikprøver og skal kunne reagere korrekt i forhold til indgrebsregler for proceskontrol (SPC).
Deltageren skal endvidere kunne beregne kapabilitetsindekser og forstå betydningen af kapabilitets- og SPC-resultaterne samt kunne redegøre for variationskildernes betydning for produktionskvaliteten. Endelig skal deltageren både kunne betjene computer med installeret kapabilitets- og SPC-software, men også kunne anvende ikke-PC-baserede SPC-systemer.

Fagnummer: 48676 Six Sigma for produktionsmedarbejdere 1 Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 1.360,00

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Beskrivelse: Gennem kendskab til DMAIC modellen kan deltageren i samarbejde med andre faggrupper medvirke i arbejdet med Six Sigma projekter i industrien.

Deltageren får indblik i de grundlæggende Six Sigma værktøjer, f.eks. SIPOC og C&E matrice.

Ved at forholde sig til procesdata fra produktionen lærer deltageren at forstå vigtigheden af dataindsamling- og analyse som grundlag for reduktion af variation.

Fagnummer: 48677 Six Sigma for produktionsmedarbejdere 2 Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 558,00 Uden for målgruppe: DKK 1.930,00

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Beskrivelse: Gennem anvendelse af Six Sigma og DMAIC modellen kan deltageren bidrage til reduktion af variation i egne produktionsprocesser.

Deltageren kan anvende udvalgte værktøjer, f.eks. statistiske værktøjer, FMEA, og kontrolplan i forbindelse med Six Sigma projekter i industrien.

Deltageren kan indsamle og analysere relevante data fra produktionen og med baggrund i dette komme med konkrete forbedringstiltag samt metoder til fastholdelse af forbedringerne.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!