Lean værktøjsanvendelse for operatører mm

Kursuspris

AMU: DKK 1.178,00
Fuld pris: DKK 5.862,70

Hold

Fagnummer: 40659 Lean værktøjsanvendelse for operatører Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.070,00

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, som arbejder i virksomheder, hvor der anvendes Lean værktøjer til forbedring af produktionsprocesser.

Beskrivelse: Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper anvende værktøjerne fra De 5 Leanprincipper, De 7 Spildformer og Kaizen, til forbedring af produktionsprocesser. Dette sker gennem praktisk anvendelse af disse værktøjer samt opnået kendskab til problemløsning, datafremstilling og projektstyring. Kaizen forbedringscyklus er afprøvet i praksis og deltageren er i stand til, at benytte dette værktøj til at opnå en forbedring af en given produktionen.

Fagnummer: 40658 Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 124,00 Uden for målgruppe: DKK 790,00

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, som arbejder i virksomheder, hvor der anvendes Lean.

Beskrivelse: Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere Lean produktionsoptimering. Dette sker med indsigt i de fem Lean principper samt opnået kendskab til et udvalg af Lean værktøjer omkring om spildtyper og flow.

Fagnummer: 44672 Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 186,00 Uden for målgruppe: DKK 790,00

Målgruppe: Ansatte i industrivirksomheder som anvender tavlemøder til planlægning af arbejdet primært i produktionsgrupper

Beskrivelse: Deltagerne kan indgå i selvstyrende grupper, som anvender tavlemøder som en væsentlig del af planlægning af det daglige arbejde, samt i arbejdet med problemløsning og forbedringer. Deltagerne har synligt overblik over status i forhold til mål indenfor væsentlige KPI/måleområder, som kvalitet, levering, omkostninger, trivsel og miljø. Deltageren kan reagere og sikre rigtig aktivitet ud fra mål og nøgletal. Dette med udgangspunkt i tavle møder.

Fagnummer: 40372 Lean-kortlægning af værdistrøm i administration Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.172,70

Målgruppe: Medarbejdere med administrative arbejdsopgaver.

Beskrivelse: Deltageren kan kortlægge værdistrømme inden for egne administrative arbejdsfunktioner og i samarbejde med andre anvende metoderne fra en værdistrømsanalyse til effektivisering af arbejdsprocesserne. Med baggrund i de processer givne informationer, varer, viden eller serviceopgaver gennemløber, kan deltageren foreslå indsatsområder der er velegnede til optimering.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!