Lederens projektplanlægning

Kursuspris
AMU: DKK 558,00
Fuld pris: DKK 1.649,05
Info om fag

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan i ledelsesfunktionen definere, organisere og planlægge projekter, der involverer medarbejdere på det operationelle niveau.

Deltageren kan anvende en optimal projektstyringsmodel med afsæt i den aktuelle opgave, organisation, kultur og ressourcemæssige situation.

Deltageren kan identificere og beskrive projektets rammer, mål, faser og succeskriterier.

Deltageren kan anvende relevante styringsværktøjer på et grundlæggende niveau.

Deltageren kan anvende projektarbejde som en del af en læringsproces.

Fagnummer: 40593 Lederens projektplanlægning Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 558,00 Uden for målgruppe: DKK 1.649,05
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!