Lederens værktøjer til håndtering af sygefravær

Kursuspris

AMU: DKK 236,00
Fuld pris: DKK 1.205,90

Hold

Fagnummer: 41386 Lederens værktøjer til håndtering af sygefravær Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 236,00 Uden for målgruppe: DKK 1.205,90

Målgruppe: Ledere i virksomheder med en aktiv arbejdsmiljøpolitik.

Beskrivelse: Deltageren kan, som en del af sin ledelsesopgave, aktivt håndtere sygefravær i overensstemmelse med virksomhedens fraværspolitik, retningslinjerne for sygefravær og relevant lovgivning. I forlængelse heraf kan deltageren gennemføre sygefraværssamtaler, herunder den vanskelige samtale, omsorgssamtalen og den lovpligtige samtale og har indsigt i alternative beskæftigelsesmuligheder fx fleksjob.

Deltageren er bevidst om ledelsens - og dermed sin egen betydning - som rollemodel og vigtigheden af at udøve både en forebyggende og en fastholdende indsats til reduktion af sygefravær.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!