Leg med sprog

Kursuspris

AMU: DKK 0,00
Fuld pris: DKK 2.828,50

Hold

Fagnummer: 40625 Leg med sprog Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.828,50

Målgruppe: Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner, dagplejere m.fl.

Beskrivelse: Deltageren kan ud fra et kendskab til barnets sprogudvikling indgå i samarbejde om at tilrettelægge, igangsætte og støtte aktiviteter og lege, der fremmer børns sproglige udvikling og lyst til at udforske sproget og anvende det selvstændigt og kreativt.
Deltageren har kendskab til den lovpligtige sprogvurdering og kan gennem dialog og lege medvirke til at stimulere sprogudviklingen hos de børn, hvis sprogudvikling kræver særlig støtte.
Deltageren kan vurdere egen kommunikation og bliver derved i stand til at lytte til og tale med børn, så disses sproglige udvikling styrkes.
Deltageren kan indgå i dialog med kolleger, forældre og andre om leg og læring i relation til børns sprogudvikling og dagtilbuddets rolle i denne sammenhæng.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!