Likviditets- og balancebudgettering

Kursuspris
AMU: DKK 248,00
Fuld pris: DKK 1.172,70
Info om fag
Fagnummer: 45973 Likviditets- og balancebudgettering Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.172,70

Målgruppe: Administrative medarbejdere med hovedbeskæftigelse i regnskabs-/økonomifunktionen.Herudover medarbejdere på ledelsesniveau med behov for viden omkring budgettering og efterfølgende rapportering af økonomiske informationer.

Beskrivelse: Deltageren kan arbejde med budgetlægningen vedr. likviditetsbudgettet og efterfølgende balancebudget.

Deltageren kan gennem budgetteringsprocessen vurdere hvilken effekt ændringer i budgetforudsætningerne vil få på likviditeten.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!