Lufttæthed og energiforhold i bygninger

Kursuspris
AMU: DKK 496,00
Fuld pris: DKK 2.939,20
Info om fag
Fagnummer: 45420 Bygningsreglementet - anvendelse Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.234,30

Målgruppe: Teknikere i AMU-målgruppen og andre med tilsvarende viden og kvalifikationer

Beskrivelse: Deltagerne kan anvende gældende bygningsreglement med tilhørende vejledninger og bestemmelser og på den baggrund vurdere bygningers lovlighed.

Fagnummer: 48199 Lufttæthed ved nye boliger Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.704,90

Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan ud fra produktkendskab planlægge, udvælge og vejlede om egnede systemløsninger til sikring af lufttæthed ved opførelse af nye boliger samt kan i tværfagligt samarbejde udføre de valgte tæthedsløsninger i nye boliger under hensyn til udfaldskrav, tæthedsproducentens anvisninger og gældende tætheds- og isoleringskrav. Deltagerne kan i dette samarbejde sikre, at tæthedsløsningen placeres korrekt, så opfugtning i konstruktionen undgås, ligesom deltagerne kan udføre tætte samlinger, gennembrydninger og tilslutninger i tæthedsplanet i nye boliger. Arbejdet udføres under anvendelse af bygningsreglementets krav til energimærkning, energirammeforhold og isoleringsbestemmelser, hvor deltagerne har kendskab til bygningers termiske ydeevne samt tæthedskrav. Endelig kender deltagerne metoder til kontrol og dokumentation af tæthed og trykprøvning ved hjælp af godkendt udstyr til BlowerDoor-test samt metoder til lokalisering af utætheder ved hjælp af bygningstermografering. Arbejdet planlægges og udføres under hensyn til gældende lovgivning vedrørende miljø- og arbejdsmiljø.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!