Mål og strategier for administrative medarbejdere

Kursuspris
AMU: DKK 186,00
Fuld pris: DKK 696,35
Info om fag
Fagnummer: 45985 Mål og strategier for administrative medarbejdere Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 1.172,70

Målgruppe: Medarbejdere med administrativt arbejde som enten hoved- eller bibeskæftigelse.

Beskrivelse: Deltageren kan i samarbejde med kollegaer og ledelsen bidrage til at nedbryde organisationens overordnede mål til handlingsorienterede delmål for det administrative område og udlede konsekvenserne heraf i forhold til egen funktion og opgaveløsning. Deltageren kan gennem kendskab til virksomhedens overordnede mål medvirke til at fastlægge strategier for målopfyldelse for administrative medarbejderes funktioner, f.eks. virksomhedens aktuelle service- og kvalitetsmål.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!