Maskinanlæg - sikkerhed - maskindirektiv

Kursuspris
AMU: DKK 372,00
Fuld pris: DKK 2.278,45
Info om fag
Fagnummer: 49045 Maskinanlæg - sikkerhed - maskindirektiv Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.278,45

Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod personer med en elektrikeruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for sikkerhed på automatiske anlæg.

Beskrivelse: Efter kurset kan deltageren foretage risikovurdering af maskinanlæg samt følge sikkerhedsbestemmelser for arbejde på automatiske anlæg.
I forbindelse med foretagelse af risikovurdering af maskinanlæg betyder det:
Deltageren har indgående viden om Maskindirektivet, standarden for maskinsikkerhed, og de generelle principper for risikovurdering og risikonedsættelse.
Deltageren risikovurderer maskiner eller maskinanlæg i forbindelse med projektering.
Deltageren kvalitetssikrer og dokumenterer arbejdet i forhold til standarden for maskinsikkerhed.
Deltageren kommunikerer med samarbejdspartnere om risikovurderingen.  
I forbindelse med at følge sikkerhedsbestemmelserne for arbejde på automatiske anlæg betyder det:
Deltageren kan anvende Maskindirektivet og og standarden for maskinsikkerhed og har kendskab til sammenhængen mellem de relevante love, bekendtgørelser, standarder og anvisninger for arbejde på automatiske anlæg.  Det gælder også reglerne for maskiners tilslutning til forsyningen, herunder afprøvning før idriftsættelse.
Deltageren kan definere skillepunktet mellem de dele af en elektrisk installation, der er omfattet af krav om autorisation, og de dele, der er omfattet af Maskindirektivet.
Deltageren kender sikkerhedsbestemmelserne for forsyningsadskiller, beskyttelse mod elektrisk stød, dimensionering af materiel til styre- og effektkredse og mærkning samt til krav til teknisk dokumentation og verifikation.
Deltageren har viden om reglerne for udskiftning af komponenter på sikkerhedsrelaterede kredse. Deltageren installerer og programmerer aktive og passive sikkerhedskomponenter, fx lysgitter, lysbom eller sikkerhedsscanner.
Deltageren efterlever Maskindirektivets dokumentationskrav til en maskine.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!