Medico Pak

Kursuspris
AMU: DKK 1.922,00
Fuld pris: DKK 10.259,90
Info om fag
Fagnummer: 45417 Anvendelse af emballage for operatører Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.013,55

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører som arbejder i procesindustrien

Beskrivelse: Deltageren kan anvende typiske emballage- og pakkematerialer i forbindelse med procesindustriel produktion. Deltageren kan vurdere og udvælge forskellige emballagetyper som plast-, papir-, glas- og metal-emballager til forskellige emballeringer ud fra deres egenskaber, egnethed og påvirkninger af miljøet. Deltageren kan endvidere håndtere emballager i forhold til korrekt opbevaring.

Fagnummer: 46748 Anvendelse af lokalvisende procesmåleudstyr Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.415,70

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører som arbejder i procesindustrien.

Beskrivelse: Deltageren kan betjene og aflæse lokalt visende måleudstyr anvendt i procesindustriel produktion til måling af temperatur. Deltageren har endvidere kendskab til lokalt visende og teknologisk tidssvarende måleudstyr til måling af pH, tryk, flow og niveau og kan anvende denne viden til at betjene og aflæse måleudstyr inden for mindst to andre områder (eksempelvis pH, tryk, flow, niveau mv.). Deltageren kan vurdere aflæste værdier ud fra kendskab til den pågældende produktion og måleprincip, herunder anvende begreberne for målefejl, kalibrering, justering, og normaler. Deltagerne kan foretage registrering af procesdata på baggrund af viden om SI-systemet og måleudstyrs tidsforhold - Tau.

Fagnummer: 47291 Effektivisering for operatører i procesindustrien Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.013,55

Målgruppe: AMU-kurset henvender sig primært mod erfarne, ufaglærte operatører inden for procesindustrien.

Beskrivelse: Deltageren kan, med baggrund i teoretisk viden og praktisk erfaring med produktionsflow, -processer og -udstyr samt enkelt komponenter i procesindustrien og i samarbejde med kolleger, effektivisere den daglige produktion med hensyn til eksempelvis spild, materiale- og energiforbrug, miljøbelastning og kapacitetsudnyttelse m.v. Endvidere kan deltageren observere, identificere og vurdere typiske produktions-/procesfejl med hensyn til for eksempel kvalitet, mængde, tidsforbrug, differencer i målinger, afvigelser i råvare og tilsætningsmaterialer, fejl i recepter/forskrifter m.v.. Endelig kan deltageren afhjælpe produktions-/procesfejl direkte ved anlægget og/eller rapportere videre samt efterfølgende indgå i dialog med driftsledelse, andre faggrupper og specialister m.v. om løsning og forebyggelse af problemet, så situationen/fejlen ikke gentages/genopstår.

Fagnummer: 44230 Instruktion og oplæring på procesanlæg Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.013,55

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører som arbejder i procesindustrien

Beskrivelse: På baggrund af viden om procesanlægs opbygning, sikkerhedssystemer, styresystemer, produktionsflow samt rå- og færdigvarer kan deltageren ved hjælp af IT udarbejde instruktionsmateriale for opstart og drift af procesindustrielle produktionsanlæg, samt gennemføre en efterfølgende instruktion af andre operatører. Deltageren kan anvende korrekte fagtermer og spørgeteknikker i forbindelse med instruktion og er opmærksom på normer for kropssprog og afstandszoner.

Fagnummer: 40649 Operatør vedligehold, procesmåleudstyr Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.013,55

Målgruppe: Kurset henvender sig til ufaglærte operatører, som arbejder med betjening og operatør vedligehold af produktionsudstyr i procesindustrien.

Beskrivelse: Deltageren kan efter kurset anvende og fejlfinde på procesteknisk måleudstyr til måling af fx temperatur, niveau, tryk, pH og flow og kan på baggrund af kendskab til måleteknik vurdere validiteten af de overførte værdier.

Endvidere kan deltageren anvende teknisk dokumentation i forbindelse med kontrol, justering og fejlfinding på procesanlæggets måleudstyr (herunder transmittere med intern eller ekstern sensor/føler).

Deltageren opnår også kendskab til procesmåleudstyrets standardsignaler samt udarbejdelse af korrektionstabel/-kurve til måleudstyret.

Fagnummer: 49264 Tavlemøder Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 186,00 Uden for målgruppe: DKK 790,00

Målgruppe: Ansatte i industrivirksomheder som anvender tavlemøder til planlægning af arbejdet primært i produktionsgrupper.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse:
Kan deltageren anvende tavlemøder som en væsentlig del af planlægning af det daglige arbejde, samt i arbejdet med problemløsning og forbedringer.
Har deltageren synligt overblik over status i forhold til mål inden for væsentlige KPI/måleområder, som f.eks. kvalitet, levering, omkostninger, trivsel og miljø.
Med udgangspunkt i tavlemøder kan deltageren reagere og sikre rigtig aktivitet ud fra mål og nøgletal.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!