Medvirken ved gudstjeneste/kirkelige handlinger

Kursuspris

AMU: DKK 496,00
Fuld pris: DKK 2.510,00

Hold

Fagnummer: 40134 Medvirken ved gudstjeneste/kirkelige handlinger Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 496,00 Uden for målgruppe: DKK 2.500,00

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Beskrivelse: Deltageren kan efter den fungerende præsts anvisning medvirke ved gudstjeneste, kirkelige handlinger og andre kirkelige aktiviteter og kan herunder læse ind- og udgangsbøn og bistå ved dåb og nadver. Deltageren kan modtage kirkegængere og rådgive og vejlede om retningslinier, normer, ritualer mm. samt forholde sig korrekt ved ulykker og ved pludselig sygdom og ildebefindende hos kirkegængere. Deltageren har viden om gudstjenestens liturgi og opbygning, herunder præsters mulighed for anvendelse af forskellige liturgi, om kirkelige handlingers indhold og forløb og om kirkemusikkens betydning i forhold til gudstjeneste og kirkelige handlinger.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!