Mennesker med udviklingshæmning & rusmiddelmisbrug

Kursuspris
AMU: DKK 0,00
Fuld pris: DKK 1.930,00
Info om fag
Fagnummer: 44863 Mennesker med udviklingshæmning & rusmiddelmisbrug Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.930,00

Målgruppe: Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der som del af det pædagogiske arbejde er i kontakt med mennesker med udviklingshæmning med rusmiddelmisbrug. Eksempelvis værkstedsassistenter, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedshjælpere og -assistenter m.fl.

Beskrivelse: På baggrund af tegn på rusmiddelmisbrug kan deltageren arbejde forebyggende og skadereducerende, herunder modvirke social eksklusion af mennesker med udviklingshæmning.
Med afsæt i borgerens interesser og funktionsniveau kan deltageren lægge op til og invitere til aktiviteter, der så vidt muligt understøtter borgerens trivsel og funktionsniveau. I det arbejde har deltageren forståelse for egen rolle og handlemuligheder mellem borgerens ret til selvbestemmelse og den professionelles omsorgspligt.

Deltageren har indsigt i de lovgivningsmæssige rammer for arbejdet og kan på baggrund heraf understøtte dag- eller botilbuddets politikker. Deltageren kan orientere og samarbejde med pårørende, kolleger og andre professionelle samarbejdspartnere omkring borgeren.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!