Mobilkran, certifikat B

Kursuspris

AMU: DKK 2.360,00
Fuld pris: DKK 17.738,00

Hold

Fagnummer: 42878 Mobilkran, certifikat B Varighed 20 dage AMU-pris: DKK 2.360,00 Uden for målgruppe: DKK 17.738,00

Målgruppe: Personer, der har eller søger beskæftigelse som kranfører på mobilkraner (certifikat B).Specielle adgangskrav: Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).

Beskrivelse: Deltageren kan, gennem teori om stabilitetsforhold, vind- og vejrforhold, krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder, udføre alle normalt forekommende arbejdsopgaver med mobilkran, certifikattype B, jf. Arbejdstilsynets retningslinjer for førercertifikater til kraner samt arbejdsmiljølovens bestemmelser og kan udføre varierede opgaver, herunder korrekt opstilling af kran, udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr mv., ligesom deltageren er bekendt med reglerne for personløft.
Deltageren kan indgå i tilrettelæggelse og udførelse af samløft, foretage af- og påmontering af ekstraudstyr (eksempelvis fly-jib), dirigere en kranopgave ved hjælp af håndsignaler, selv betjene kranen efter håndsignaler fra tredjemand samt kommunikere via radio. Kan desuden foretage forebyggende vedligehold af kran og anhugningsudstyr og kender reglerne for eftersyn og anmeldelse/kranjournal.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!