Momenttilspænd/efterspænd af bolte, Off Vindmøller

Kursuspris
AMU: DKK 372,00
Fuld pris: DKK 2.278,45
Info om fag
Fagnummer: 46589 Momenttilspænd/efterspænd af bolte, Off Vindmøller Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.278,45

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, som har beskæftigelse inden for montage, drift og vedlige-hold af Offshore Vindmøller.

Beskrivelse: Deltageren har, efter teoretisk og praktisk træning, viden med hensyn til sikkerhed og færdigheder i udførelse af bolt momenttilspænding og efterspænding på Offshore vindmøller, med anvendelse af tilspændingsværktøjer, som momentnøgler, hydraulisk vride- og strækværktøj. Deltageren har viden om mærkning af bolte og møtrikker. Deltageren kan anvende manualer og udvælge de rigtige momenter ved tilspænding. Deltageren er fortrolig med hydraulisk drejningsmoment og valg af tilspændingsværktøjer. Deltageren kender sikkerhedsforskrifter for anvendelse af tilspændingsværktøjer. Deltageren kan inspicere og udføre daglig vedligehold på tilspændingsværktøjer.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!