Murede overlukninger - konstruktion og udførelse

Kursuspris
AMU: DKK 248,00
Fuld pris: DKK 1.660,20
Info om fag
Fagnummer: 49246 Murede overlukninger - konstruktion og udførelse Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.660,20

Målgruppe: Murere eller ufaglærte bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for jobområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Tegne konstruktion af traditionelle muret overlukning ud fra viden om principper for tegning i et givet målestoksforhold, digitalt eller manuelt.
Redegøre for stilperioden for den enkelte overlukning.
Fremstille skabeloner/skiver i 1:1 til brug for understøtning af murede overlukninger, herunder opsætning og efterfølgende opmuring.
Vurdere kvalitet af eget arbejde.
Arbejde efter gældende lovgivning under hensyn til sikkerheds, miljø og arbejdsmiljø.

Uddannelsen gennemføres inden for en af følgende:
____Spidsbue
____Rundbue
____Kurvehanksbue
____Ligestik
____Segmentbue

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!