Murede trapper

Kursuspris

AMU: DKK 372,00
Fuld pris: DKK 2.390,30

Info om fag

Fagnummer: 49245 Murede trapper Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.380,30

Målgruppe: Murere eller ufaglærte bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for jobområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Udmåle, opsnørre og udføre trappe ud fra et givent projektmateriale, der lever op til æstetiske og evt. historiske krav og tilhørende krav til konstruktionsprincipper.  
Vælge og anvende materialer, værktøjer, metoder og teknikker til at udføre trappen, der opfylder krav om konstruktion, kvalitet og anvendelse, herunder fysiske påvirkninger og eksponeringsklasser.  
Planlægge udførelsen og kvalitetssikring af eget og andres arbejde i forhold til et projektmateriale, gældende regler, normer og anvisninger.
Kommunikere og samarbejde med andre håndværkere, projekterende og kunder om udførelse af trappe.
Udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed.

Uddannelsen gennemføres inden for en af følgende:
__ Indvendig muret trappe
__ Udvendig muret trappe
__ Muret spindeltrappe
__ Catalansk trappe

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!