Nedriveruddannelsen hold 16 modul 4

Kursuspris
AMU: DKK 2.356,00
Fuld pris: DKK 14.005,50
Info om fag
Fagnummer: 49265 Håndtering af uheld og ulykker Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 1.649,05

Målgruppe: AMU-kurset henvender sig til ufaglærte og faglærte medarbejdere.

Beskrivelse: Deltageren kan med viden om forskellige større uhelds- og ulykkestypers karakteristika og hændelsesforløb i branchen sikkerhedsmæssigt korrekt bidrage til håndtering af uheld og ulykker, når de opstår.

Herunder kan medarbejderen iværksætte alarmering af internt og eksternt beredskab, stoppe/begrænse uheld og ulykker i henhold til procedurer og planer samt bidrage til livreddende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

Når internt uhelds-/ulykkesberedskab har taget over, kan medarbejderen supportere redningsmandskab, politi, myndigheder mv. Endelig kan medarbejderen deltage i aktiviteter, der har til formål at forebygge, at lignende uheld og ulykker opstår igen.

Fagnummer: 45642 Nedrivning - materialehåndtering Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.268,50

Målgruppe: Personer der har eller søger beskæftigelse inden for nedrivningsområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan medvirke ved nedrivning af alle forskellige typer af bygge- og anlægskonstruktioner ud fra viden om hvilke materialetyper og sundhedsskadelige stoffer, der findes i de forskellige typer af bygge- og anlægskonstruktioner.
Deltagerne kan håndtere de forskellige materialer iht. gældende regler for de enkelte materialer, således at hensynet til det ydre miljø, samt deres egen og andres sundhed og sikkerhed sikres.

Fagnummer: 49072 Nedrivning - ustabile konstruktioner og stabilitet Varighed 7 dage AMU-pris: DKK 868,00 Uden for målgruppe: DKK 5.417,15

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for nedrivningsområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan
Medvirke ved demontering og nedrivning af ustabile konstruktioner, herunder brand – og stormskadede bygninger.
Vurdere stabiliteten og risikoen for sammenstyrtning i en bygning/konstruktion, som skal helt eller delvist nedrives.
Udarbejde en arbejdsplan for nedrivningens gennemførelse på baggrund af stabilitetsvurdering af konstruktionen.
Træffe foranstaltninger, der hindrer uønskede hændelser under nedbrydningen.
Detailplanlægge nedrivningens gennemførelse, så nedrivningen gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt og under hensyn til transportveje.
Udføre arbejdet efter gældende regler under hensyn til sikkerhed og miljø.
Fastlægge, hvor der skal benyttes rullestilladser, maskinhjælp og specialværktøj.
Fastlægge, hvor der skal foretages afspærringer og afstivninger eller anden form for stabilisering af bygningen/konstruktionen.

Fagnummer: 46833 Nedrivning med entreprenørmask. og større materiel Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 496,00 Uden for målgruppe: DKK 3.670,80

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere og nedrivere, der arbejder med nedrivningsopgaver eller som søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Planlægge nedrivning af bygge- og anlægskonstruktioner ud fra viden om nedrivningsopgavens karakter og omfang.
Udføre nedrivning af bygge- og anlægskonstruktioner med anvendelse af forskellige entreprenørmaskiner og andet større materiel.
Vælge og vurdere materiellets anvendelighed til en given opgave ud fra maskinens/materiellets specifikationer.
Udføre daglig pasning, tilsyn og vedligehold af materiellet i henhold til leverandørens forskrifter.
Udføre arbejdet på baggrund af gældende regler inden miljø- og arbejdsmiljø med særlig vægt på sikkerhedsafstande til maskiner, personsikkerhed, vibrationer, støv og støj.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!