Nedrivning - ustabile konstruktioner og stabilitet

Kursuspris
AMU: DKK 868,00
Fuld pris: DKK 4.644,00
Info om fag
Fagnummer: 49072 Nedrivning - ustabile konstruktioner og stabilitet Varighed 7 dage AMU-pris: DKK 868,00 Uden for målgruppe: DKK 5.417,15

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for nedrivningsområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan
Medvirke ved demontering og nedrivning af ustabile konstruktioner, herunder brand – og stormskadede bygninger.
Vurdere stabiliteten og risikoen for sammenstyrtning i en bygning/konstruktion, som skal helt eller delvist nedrives.
Udarbejde en arbejdsplan for nedrivningens gennemførelse på baggrund af stabilitetsvurdering af konstruktionen.
Træffe foranstaltninger, der hindrer uønskede hændelser under nedbrydningen.
Detailplanlægge nedrivningens gennemførelse, så nedrivningen gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt og under hensyn til transportveje.
Udføre arbejdet efter gældende regler under hensyn til sikkerhed og miljø.
Fastlægge, hvor der skal benyttes rullestilladser, maskinhjælp og specialværktøj.
Fastlægge, hvor der skal foretages afspærringer og afstivninger eller anden form for stabilisering af bygningen/konstruktionen.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!