Non-lineær post-production

Kursuspris

AMU: DKK 354,00
Fuld pris: DKK 2.399,60

Hold

Fagnummer: 43899 Non-lineær post-production Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 354,00 Uden for målgruppe: DKK 2.399,60

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Beskrivelse: Deltageren kan udføre kompleks non-lineær post-production, herunder udføre arbejdsprocesser vedrørende keying, grafik, color-correction, signalmonitering og sekvenskonsolidering med henblik på komplekse og længerevarende programindslag.

I jobfunktionen indgår:
Opsætning af brugerinterface, keying og arbejdsprocedurer vedrørende digitalisering og redigitalisering.
Anvendelse af logging, filkonvertering samt eksport og import af filer til bearbejdning via 3. parts software.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!