Ny i mejeriindustrien

Kursuspris
AMU: DKK 310,00
Fuld pris: DKK 1.580,00
Info om fag
Fagnummer: 48074 Kommunikation om kvalitet i virksomheder Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 186,00 Uden for målgruppe: DKK 790,00

Målgruppe: Ufaglærte og faglærte personer har adgang til uddannelsen.

Beskrivelse: Deltageren kan søge relevante oplysninger om og stille spørgsmål til kvalitet i en virksomhed med henblik på at yde optimal kvalitet i udførelse af opgaver på eget område. Desuden kan deltageren kommunikere korrekt og hensigtsmæssigt over for kunder og kolleger, så der sikres fælles forståelse af de aftalte kvalitetsmål og håndtering af eventuelle fejl og afvigelser. Endelig kan deltageren medvirke til at fremme sikker kommunikation om kvalitet på tværs af fagligheder, afdelinger og kulturer.  

Fagnummer: 40443 Produktionshygiejne - operatører fødevareindustri Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 124,00 Uden for målgruppe: DKK 790,00

Målgruppe: Medarbejdere i fødevareindustrien

Beskrivelse: Deltageren kan overholde virksomhedens hygiejneregler i forbindelse med varetagelse af de arbejdsfunktioner, som udføres ved procesindustriel fødevareproduktion.  Deltageren kan udvise en god personlig hygiejne samt benytte rent arbejdstøj og værktøj i forbindelse med varetagelse af arbejdsfunktioner i procesindustriel fødevareproduktion.  Deltageren kan anvende sit kendskab til mikroorganismers forekomst og vækst, kemisk forurening samt kendskab til fødevarebårne sygdomme til at udvise korrekt adfærd i forhold til at undgå biologisk, kemisk og fysisk forurening i forbindelse med procesindustriel fødevareproduktion.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!