Økonomistyring i virksomheder

Kursuspris

AMU: DKK 472,00
Fuld pris: DKK 2.181,80

Hold

Fagnummer: 44319 Økonomistyring i virksomheder Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 472,00 Uden for målgruppe: DKK 2.181,80

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Beskrivelse: Deltageren kan udarbejde et internt regnskab for forskellige virksomhedsformer. Deltageren kan på baggrund af udarbejdet internt regnskab udarbejde forskellige analyser samt rapporter, der viser virksomhedens udvikling og kan desuden fortolke de enkelte analyser. Deltageren kan selvstændigt udarbejde et simpelt budget samt forstå sammenhængen mellem de enkelte budgetelementer og foretage følsomhedsanalyser. Endelig kan deltageren til brug for en beslutningsprocessen som styringsredskab udarbejde forskellige rapporter og analyser på opstillede budgetter.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!