Opbygning, drift og vedligehold af DSO

Kursuspris

AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 3.660,75

Hold

Fagnummer: 49018 Opbygning, drift og vedligehold af DSO Varighed 5 dage

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, som arbejder som montører i virksomheder, hvor der arbejdes med fejlfinding og udskiftning af el komponenter inden for højspænding.

Beskrivelse: Deltageren kan efter endt uddannelse redegøre for:
·Hvilke komponenter, der anvendes i højspændingsnettet til at overvåge forsyningsnettet.
·De enkelte komponenters virkemåde samt fortrådningsprincipper.  
·Deltageren kan redegøre for diagrammerne for styrekredsene i en 30-60/10 kV transformerstation og de enkelte deles funktion.

Deltageren kan efter endt uddannelse:
·Installere og vedligeholde DSO anlæg (Decentral Styring og Overvågning).
·Foretage sikker betjening af DSO anlæg.
·Læse diagrammer for større stationsanlæg.
·Installere og konfigurere DSO-anlæg.
·Forstå opbygningen af datanetværk i forsyningsnettet.
·Foretage ændringer i DSO programmering.


Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!