Opbygning, drift og vedligehold af DSO

Kursuspris
AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 3.650,75
Info om fag
Fagnummer: 49018 Opbygning, drift og vedligehold af DSO Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.650,75

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, som arbejder som montører i virksomheder, hvor der arbejdes med fejlfinding og udskiftning af el komponenter inden for højspænding.

Beskrivelse: Deltageren kan efter endt uddannelse redegøre for:
Hvilke komponenter, der anvendes i højspændingsnettet til at overvåge forsyningsnettet.
De enkelte komponenters virkemåde samt fortrådningsprincipper.  
Deltageren kan redegøre for diagrammerne for styrekredsene i en 30-60/10 kV transformerstation og de enkelte deles funktion.

Deltageren kan efter endt uddannelse:
Installere og vedligeholde DSO anlæg (Decentral Styring og Overvågning).
Foretage sikker betjening af DSO anlæg.
Læse diagrammer for større stationsanlæg.
Installere og konfigurere DSO-anlæg.
Forstå opbygningen af datanetværk i forsyningsnettet.
Foretage ændringer i DSO programmering.


Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!