Operatørarbejde på el-forsyningsanlæg on-shore

Kursuspris

AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 3.660,75

Info om fag

Fagnummer: 49019 Operatørarbejde på el-forsyningsanlæg on-shore Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 3.650,75

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte personer har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod personer, som arbejder som montører i virksomheder, hvor der arbejdes med fejlfinding og udskiftning af el komponenter inden for højspænding.

Beskrivelse: På baggrund af grundlæggende viden om opbygningen af el-forsyningsnetværket og 72.5-04 kV transformatorstationer samt drift af elektriske anlæg, kan deltageren foretage den fysiske opbygning, drifts- og vedligeholdelsesarbejde på elforsyningsanlæg i samarbejde med andre faggrupper inden for el-forsyningssektoren.

På baggrund af kendskab til konstruktion og virkemåde kan deltageren betjene og foretage enkel fejlfinding på reguleringsenheder, invertere, følere, målere og relæer funktions- og sikkerhedsmæssigt korrekt.

Deltageren kan udføre de nævnte opgaver sikkerheds- og miljømæssigt korrekt, herunder løfteteknik.

Deltageren kan:
anvende måleinstrumenter til spændings- og strømmålinger på forsyningsnettet.
anvende sin grundlæggende forståelse for tekniske sammenhænge, fagudtryk og måleenheder til løsning af enkle beregninger over Ohms lov.
opsætte kabelskabe i el-forsyningsanlæg og montere kabler heri samt montere kabler i tavler på transformatorstationer.
finde og rette fejl på el-forsyningsanlægget, fx i forbindelse med kabelfejl i jorden og påkørsel af kabelskabe samt nedtage og udskifte udtjente eller beskadigede installationer.
udføre arbejde jf. gældende bekendtgørelse og arbejdsinstruks.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!