Overfladebehandling. Automatiske sprøjteanlæg

Kursuspris
AMU: DKK 124,00
Fuld pris: DKK 1.029,95
Info om fag
Fagnummer: 46870 Overfladebehandling. Automatiske sprøjteanlæg Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 124,00 Uden for målgruppe: DKK 1.029,95

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod personer, som arbejder med overfladebehandling eller gerne vil erhverve kvalifikationer indenfor området.

Beskrivelse: Deltageren har kendskab tilfunktionsprincipper i automatiske sprøjteanlæg, herunder listesprøjteautomater og traverssprøjteanlæg, samt disses fødepumper og pistoler.
Deltageren har kendskab til leverandørbetjeningsvejledninger og kan klargøre automatiske sprøjteanlæg til lakpåføring, herunder justere hastigheder på transportbånd. Deltageren har kendskab til pistolføring samt start og stop funktion på pistoler.
Deltageren har kendskab til en dysetabel og kan udvælge dyse og luftkappe til en given opgave, samt indstille pumpe- og forstøvertryk til en given opgave.
Deltageren har kendskab til indvejning af lakmængde, og kan justere udstyret således at en ønsket mængde gives.
Deltageren har kendskab til udførelse af overfladebehandlingsopgaver og kan deltage i den daglige rengøring og vedligeholdelse af det anvendte udstyr, herunder udstyrets anordninger til opsamling af lakspild.
Deltageren har kendskab til sikkerhedsdatablade, betjeningsvejledninger og AT-meddelelser og kan søge informationer om sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med udførelse af overfladebehandlingsopgaver.  

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!