Overfladebehandling møbelporoduktion

Kursuspris

AMU: DKK 372,00
Fuld pris: DKK 2.288,45

Hold

Fagnummer: 48852 Overfladebehandling møbelporoduktion Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.278,45

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod personer, som arbejder med overfladebehandling eller gerne vil erhverve kvalifikationer indenfor området

Beskrivelse: I forbindelse med anvendelse af produkter til overfladebehandling af træprodukter kan deltageren:

klargøre manuelt sprøjteudstyr
udføre korrekt overfladebehandling på pladematerialer og massivtræ
udføre overfladebehandling på plane og tredimensionale emner
udføre reparationer i møbel- og inventardele med egnede materialer
foretage den daglige rengøring og vedligeholdelse af det anvendte udstyr
udvælge personlige værnemidler i forbindelse med udførelse af arbejdet
arbejde efter sikkerhedsdatablade og AT-meddelelse

I udførelse af arbejdet kan deltageren anvende sin viden om:

forskellige forstøvningsprincipper
membran- og stempelpumpers virkemåde
korrekt sprøjteafstand
forskellige produkter til overfladebehandling af møbler og inventar, herunder opløsningsmiddel- og vandbaserede produkter
fordele og ulemper ved produkternes anvendelse med hensyn til opløsnings- og fortyndingsmidler, tørstofindhold, glansgrad, pot-life og viskositet
tørretider ved givne temperatur

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!