Overfladebehandling vinduer og døre

Kursuspris
AMU: DKK 620,00
Fuld pris: DKK 3.870,75
Info om fag
Fagnummer: 48853 Overfladebehandling af vinduer og døre Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 372,00 Uden for målgruppe: DKK 2.278,45

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod personer, som arbejder med overfladebehandling eller gerne vil erhverve kvalifikationer indenfor området

Beskrivelse: I forbindelse med anvendelse af produkter til overfladebehandling af træprodukter kan deltageren:

klargøre manuelt sprøjteudstyr
udføre korrekt overfladebehandling på komponenter til vinduer og døre
udføre overfladebehandlingsopgaver på plane og profilerede bygningskomponenter
udføre reparationer med egnede materialer
foretage den daglige rengøring og vedligeholdelse af det anvendte udstyr
udvælge personlige værnemidler i forbindelse med udførelse af arbejdet
arbejde efter sikkerhedsdatablade og AT-meddelelser.


I udførelse af arbejdet kan deltageren anvende sin viden om:

kemisk og konstruktiv træbeskyttelse
selvimprægnerende træsorter
forskellige forstøvningsprincipper
membran- og stempelpumpers virkemåde
korrekt sprøjteafstand
forskellige produkter til overfladebehandling af vinduer og døre, herunder imprægneringsvæsker, grund- og topprodukter samt 2 ØKO produkter
fordele og ulemper ved produkternes anvendelse med hensyn til tørstofindhold, glansgrad, pot-life og viskositet
tørretider ved givne temperaturer

Fagnummer: 48849 Pudsning og slibning i træindustri Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 248,00 Uden for målgruppe: DKK 1.592,30

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere, der arbejder inden for træ - og møbelindustrien

Beskrivelse: Deltageren kan foretage pudsning og slibning på træprodukter.

Deltageren kan:  

udvælge korrekte pudsematerialer og pudsebånd  
vælge korrekt opbevaringsmetode til pudsematerialer
udføre pudsning og lakslibning af træ og pladematerialer med relevant udstyr
indstille udstyret i forbindelse med båndhastighed, båndspænding, fremføringshastighed og tryk på sko til en given opgave.

I udførelse af arbejdet kan deltageren anvende sin viden om:

bredbåndspudsemaskiners opbygning
kantpudse-, tværpudse- og bredbåndspudsemaskiners virkemåde, herunder opbygningen af pudsesko med filt og grafitlærred
indstillingsmuligheder for elektropneumatiske sko
bestykning af pudsegader til behandling af træ- og pladematerialer samt lak
forskellige parametres indflydelse på pudsningens og slibningens kvalitet og udseende
forskellige parametres indflydelse på udstyrets energiforbrug og pud-sematerialernes standtid
slibemidlets, bindemidlets og rygmaterialets indflydelse på båndets anvendelsesområde
sikkerhedsmæssige forhold vedrørende pudseudstyr og pudseprocesser i henhold til AT-meddelelser og arbejdsmiljølovgivningen.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!