Pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Kursuspris
AMU: DKK 0,00
Fuld pris: DKK 1.269,40
Info om fag
Fagnummer: 43691 Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.269,40

Målgruppe: Målgruppen er pædagogmedhjælpere og dagplejere og andre, der deltager i arbejdet med at formulere pædagogiske læreplaner.

Beskrivelse: Deltagerne er bekendt med og forstår hensigten med bekendtgørelsen om temaer og mål i pædagogiske læreplaner og har overblik over, hvad en pædagogisk læreplan skal indeholde. De har med udgangspunkt i en forståelse af kompetencebegrebet og børns læring redskaber til at formulere læringsmål og beskrivelser af, hvordan disse kan omsættes til konkret pædagogisk praksis, der leder frem mod indløsning af målene. De har desuden indblik i kravene til dokumentation og evaluering samt kendskab til basale principper for tilrettelæggelse af evalueringer og anvendelse af dokumentation til udvikling af en pædagogisk praksis, der understøtter børns kompetenceudvikling.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!