Pædagogiske metoder i ældreplejen

Kursuspris
AMU: DKK 0,00
Fuld pris: DKK 3.070,00
Info om fag
Fagnummer: 40999 Pædagogiske metoder i ældreplejen Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.070,00

Målgruppe: Deltagerne skal have erfaring med arbejdet blandt ældre mennesker i eget hjem eller på ældreinstitution.

Beskrivelse: I det daglige arbejde kan deltageren i såvel borgerens eget hjem som på institutioner skabe samspilsformer for og med ældre, der styrker de ældres sociale integritet og derved bevarer eller udvikler ældres sociale liv. Deltageren kan arbejde aktiverende, således at ældres identitet bevares, for eksempel gennem inddragelse af ældre i almindelig daglig livsførelse.

Deltageren kan i det daglige kommunikere på en måde, så relationer udvikles positivt, og arbejde udviklingsorienteret i forhold til de dilemmaer, som opstår i mødet mellem ældre og fagprofessionelle.
Ligeledes kan deltageren arbejde udviklingsorienteret i forhold til dilemmaerne i mødet ældre imellem.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!