Palliativ omsorg for mennesker med demens

Kursuspris
AMU: DKK 0,00
Fuld pris: DKK 2.500,00
Info om fag

Målgruppe: Social- og sundhedshjælpere m.fl., social- og sundhedsassistenter og tilsvarende grupper, der har erfaring med at arbejde med mennesker med demens. De kan f.eks. arbejde i hjemmeplejen, på skærmede enheder for demente, aflastningspladser, socialpsykiatriske afdelinger for misbrugsrelateret demens mv.

Beskrivelse: I forhold til tidligere erfaring og viden om demens kan deltageren identificere symptomer og begivenheder, der markerer, at et menneske med demens er døende.

Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre yde en helhedsorienteret pleje til mennesker med demens og sammen med deres pårørende medvirke til en værdig livsafslutning. I det arbejde har deltageren særligt fokus på betydningen af demens i forhold til selve plejeindsatsen. Deltageren kan aktivt indgå i en relation og i et samarbejde med borgeren og de pårørende. Desuden kender deltageren de særlige etiske dimensioner i forbindelse med døende borgere med demens og kan på denne baggrund reflektere over egen praksis.

Deltageren kender WHO's definition af palliation og kan derudover basere sit arbejde og udarbejde handleplaner på en opdateret viden om lindring af plagsomme symptomer hos mennesker med demens og medvirke til en værdig livsafslutning uden unødige hospitalsindlæggelser.

Deltageren kender sin egen rolle i en teamorganiseret og tværfaglig indsats og kan bidrage til faglig sparring med kolleger og med handlemuligheder for den palliative indsats. Desuden har deltageren viden om og er opsøgende i forhold til at forebygge psykisk betingede arbejdsskader, f.eks. gennem samtaler med kolleger.

Fagnummer: 42900 Palliativ omsorg for mennesker med demens Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.500,00
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!