Personbefordring med taxi

Kursuspris

AMU: DKK 2.950,00
Fuld pris: DKK 17.641,25

Hold

Fagnummer: 46927 Personbefordring med taxi Varighed 25 dage AMU-pris: DKK 2.950,00 Uden for målgruppe: DKK 17.641,25

Målgruppe: Personer, der søger arbejde som chauffør for taxi-, limousine- eller sygetransportkørsel. Deltageren skal inden uddannelsen påbegyndes have erhvervet kørekort til kategori B samt opfylde helbredsmæssige og strafferetlige krav til erhvervelse af kørekort B-erhverv, og kunne beherske det danske sprog med henblik på at udføre de med erhvervet forbundne opgaver.

Beskrivelse: Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet, og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd, og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel samt udføre almindeligt forekommende opgaver inden for taxi-, limousine- og offentlig servicetrafik samt sygetransportkørsel med en defensiv kørestil, energirigtigt og i overensstemmelse med færdselslovens og taxilovgivningens bestemmelser.
I forbindelse med uddannelsen kan deltageren erhverve kørekort kategori B-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i Rigspolitiets undervisningsplan for køreuddannelse til denne kategori.
Deltageren kan endvidere, på baggrund af uddannelsen, opnå kvalifikationsbevis til taxikørsel jf. Trafikstyrelsens bek. nr. 940 af 29/08/2011 om “Bekendtgørelse om taxikørsel m.v.”

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!