Planlægning i bygge- og anlægsbranchen

Kursuspris

AMU: DKK 372,00
Fuld pris: DKK 1.940,00

Hold

Fagnummer: 48982 Planlægning i bygge- og anlægsbranchen Varighed 3 dage

Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
·Forberede og deltage i møder vedr. planlægning af udførelse af bygge-og anlægsarbejde.
·Planlægge og forberede byggeproduktionen ud fra tegnings- og beskrivelsesmateriale samt mål for projektet.
·Tilrettelægge byggepladsens indretning, der tager hensyn til logistik og risici i alle byggeprocessens faser
·Medvirke ved opstart af byggesagen og anvende APV til risikoafdækning af de valgte arbejdsmetoder.
·Medvirke ved planlægning af bemanding, ressourcer, leverancer og optimering af logistikken med henblik på at undgå unødige omkostninger i form af ventetid, spild og brækage gennem anvendelse af principperne i det trimmede byggeri.
·Anvende almindeligt kendte værktøjer til planlægning og styring, herunder også digitale værktøjer.
·Medvirke ved udarbejdelse af uge-, periode og procesplaner samt forhindringslister.
·Udføre opfølgning på tidsplaner ved anvendelse af PPU (procent-planlagt-udført).

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!